Praat 6.0.26

Praat 6.0.26

Guilhem BONNEFILLE – 8,5MB – Open Source –
Praat is a computer program with which phoneticians can
analyze, synthesize, and manipulate speech, and create high-
quality pictures for articles and theses.

Tổng quan

Praat là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Guilhem BONNEFILLE.

Phiên bản mới nhất của Praat là 6.0.43, phát hành vào ngày 10/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Praat đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,5MB.

Praat Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Praat!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản